waarneming

Wedersoet

archeologisch element
ID
983832
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983832

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde de mogelijke aanwezigheid van een archeologische site aan. De sporen zijn verspreid over het onderzoeksgebied en bevinden zich op een diepte van 50 à 90 cm onder het maaiveld, in de top van de Bt-horizont. Het gebrek aan vondstmateriaal uit alle sporen maakt een exacte datering moeilijk. Op basis van hun voorkomen onder het aanwezige colluvium kan er gesteld dat de sporen toch enige ouderdom hebben. Op basis van hun vorm, vulling wordt ingeschat dat de sporen hun oorsprong kennen in de metaaltijden.
Hoewel hellingserosie een invloed heeft gehad op de bewaring van deze sporen vormen de aangetroffen sporen een goede indicatie van de voormalige ingebruikname van het terrein. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten, wel voor bewoningssporen. Het proefsleuvenonderzoek leverde enkele (paal)kuilen op, die op een erf verwacht kunnen worden. De greppel zou mogelijk als een erfafbakening gediend kunnen hebben.
Het onderzoeksgebied situeert zich bovendien in een interessante archeologische zone, met sites uit de metaaltijden in de onmiddellijke omgeving. Na de uitvoer van dit proefsleuvenonderzoek kan de stelling geponeerd worden dat de aangetroffen sporen een aanvulling vormen op naburige sites.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bewoningssporen

Datering: metaaltijden
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wedersoet [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983832 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.