waarneming

Broekstraat

archeologisch element
ID
983873
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983873

Beschrijving

De archeologische opgraving werd vroegtijdig beëindigd naar aanleiding van een aangepaste werkwijze.

Tijdens de opgraving werden slechts enkele sporen (greppels, paalsporen, kuilen) aangesneden. Wanneer deze onderzoeksresultaten geconfronteerd worden met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek (ter hoogte van werkput 11) kan nagenoeg geen kenniswinst bekomen worden betreffende de
aangesneden sporen. De sporen blijven in situ zitten.

Gezien de vroegtijdige beëindiging van de opgraving, kan slechts gesteld worden dat er in het zuidelijk deel van zone 1, sporen zijn aangesneden die slechts algemeen in de late middeleeuwen gesitueerd kunnen worden, meer bepaald in de 13de-15de eeuw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Laatmiddeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, greppels, kuilen, paalkuilen, ploegsporen, vaatwerk
Context: colluviale processen, depressies
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Broekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983873 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.