waarneming

Juul Filliaertweg 47

archeologisch element
ID
983879
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983879

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10700
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het gevoerde onderzoek werden sporen aangetroffen die archeologisch relevant zijn. De overige sporen waren zeer recent van aard en werden als verstoring geregistreerd. Het gaat om sporen die te koppelen zijn aan de sloop van de voorgaande bebouwing.

Er werd vastgesteld dat ophogingspakketten aanwezig zijn die vermoedelijk geassocieerd kunnen worden met de aanleg van de postmiddeleeuwse (17de-eeuwse) stadsversterking, met name de glacis. Deze versterkingen zijn historisch vrij goed gekarteerd. In de aangetroffen postmiddeleeuwse
ophogingslagen zijn enkele vondstloze en ongedateerde kuilen en greppels ingegraven. Een gracht en greppel, ingegraven in de ophogingslagen, duiden op postmiddeleeuwse landindeling. Eén van deze greppels zou een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog kunnen betreffen, conform een (overigens anders georiënteerde) projectie van een stelling op een loopgravenkaart uit 1918. De archeologische argumenten hiervoor ontbreken echter. De vondst van een bomkrater kan wel geassocieerd worden met WO I.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

17de-eeuwse stadsversterking

Datering: 17de eeuw
Typologie: glacis, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Nieuwpoort


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Juul Filliaertweg 47 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983879 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.