waarneming

Grotestraat

archeologisch element
ID
983882
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983882

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10292
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen het plangebied geen waardevolle vindplaats te verwachten valt. Er werd slechts een handvol sporen aangetroffen, waaronder twee paalkuiltjes een greppeltje en een mogelijke brandvlek, die op basis van het weinig vondstmateriaal en hun lokalisering onder de laatmiddeleeuwse bewerkingshorizont in de volle tot late middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Een grotere kuil had een eerder recente datering. De sporen lagen verspreid van elkaar en lijken niet tot een geheel te behoren. Deze vindplaats kan dan ook als weinig waardevol worden beschouwd. Verder waardevolle archeologische sporen worden dan ook niet verwacht. Daar het plangebied zich aan de noordelijke rand van de duin situeert is het mogelijk dat een eventueel aanwezige bewoningskern zich meer naar het zuiden, centraal op de duintop, bevindt.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, paalkuilen, vaatwerk
Context: kustduinen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Context: kustduinen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grotestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983882 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.