waarneming

Vollickstraat 103-105

archeologisch element
ID
983890
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983890

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat de bodem ter hoogte van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit een lemig AC-bodemprofiel. Enkel ter hoogte van BP2 is er mogelijk een dunne colluviale laag aanwezig. Gezien er geen goed bewaarde of afgedekte bodems werden aangetroffen is de trefkans inzake in situ bewaarde artefacten zeer gering.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat het plangebied enkele archeologisch relevante sporen bevatte. Het gaat om een enkele kuil met een mogelijke datering in de Middeleeuwen en vijf kuilen uit de Nieuwe Tijd. Deze lijken verband te houden met de bewoning die sinds de 19de eeuw aanwezig was op het plangebied. Van dit huis zichtbaar op historisch kaartmateriaal werd enkel een puinlaag aangetroffen. Het gaat dus om een slecht bewaard Nieuwe Tijd erf.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC); Ruben Willaert nv

Sporen middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen, munten, puinlagen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Langgestrekte hoeve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vollickstraat 103-105 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.