waarneming

Graethempoort 2-4

archeologisch element
ID
983897
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983897

Beschrijving

Er werden tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, in de vorm van een proefsleuvenonderzoek, archeologische sporen aangetroffen. Het gaat enerzijds om lagen en anderzijds om kuilen. Op basis van het vondstmateriaal en uitzicht dienen de sporen tussen de late middeleeuwen en nieuwste tijd gedateerd te worden. Of er nog oudere sporen aanwezig zijn kon niet achterhaald worden. Het eerste archeologische niveau bevindt zich op ca. 1 m – Mv. Aangezien men bij de geplande werken het terrein zal ophogen kan men stellen dat er voldoende buffer aanwezig is en het archeologisch niveau in situ bewaard zal blijven.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: cultuurlagen, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Borgloon


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Graethempoort 2-4 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983897 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.