waarneming

Gasthuishoeven fase 2

archeologisch element
ID
983900
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983900

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8367
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek zijn geen begraven horizontsequenties van een paleobodem aangetroffen die kunnen zijn geassocieerd met ruimtelijk goed bewaarde artefactenvindplaatsen (van jager-verzamelaars) uit de steentijd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat de gronden die horen bij ontwikkelingsfase 2 van het projectgebied zwaar verstoord en vervuild waren. Restanten van de oorlogsconstructies werden niet aangetroffen, wel enkele puinlagen. Er werden twee paalkuilen aangesneden in sleuf 2, ter hoogte van een kleine onverstoorde/niet vervuilde zone. Deze bleken echter niet dateerbaar. In de andere onverstoorde/niet vervuilde zones werden geen sporen aangetroffen. Restanten van de oorlogsconstructies waren niet meer in situ aanwezig.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Grondsporen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gasthuishoeven fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983900 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.