waarneming

Sappenleenstraat 3-4

archeologisch element
ID
983941
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983941

Beschrijving

Er kan besloten worden dat aan de hand van een niet-invasief, gebiedsdekkende multi-signaal EMI detectie op de site van Coatex-Sioen aan de Sappenleenstraat te Poperinge een aantal sporen en artefacten van mogelijke WO I oorsprong konden worden afgelijnd en dit vrijwel enkel in het zuiden van de gescande zone. Zo konden een aantal aan opgevulde noord-zuid georiënteerde uitgravings- of compactiesporen worden onderkend, die als mogelijke oudere oudere perceelsgrachten een laat-middeleeuwse weg aanzien kunnen worden. De teruggevonden extreme puntvormige en cirkelvormige afwijkingen die begraven metalen of gewapende objecten voorstellen in het zuiden van het gescande gebied kunnen potentieel onontplofte WO I munitieartikelen (of dumps?) in de ondergrond voorstellen. Opvallend is dat metaalanomalieën 1, 2 en 3 op Figuur 22 in zones met verhoogde MG en dus baksteenhoudend materiaal gesitueerd zijn en daarom dus de locatie van barakken, schuilplaatsen of geschutsopstellingen kunnen verraden samen met de locatie van WO I munitieartikelen of dumps.

De uitgevoerde boringen tonen een matige tot slechte preservatie van de bodemopbouw. Deze bevindingen laten toe de ontwikkeling en preservatie van een in-situ steentijdsite als laag te beschouwen. Er wordt niet noodzakelijk geacht om verdere archeologisch onderzoek in verband met het opsporen van een steentijdsite uit te voeren.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden sporen aangetroffen uit de Romeinse of vroegmiddeleeuwse periode, de late middeleeuwen, de postmiddeleeuwse periode en WO 1. Het gaat om greppels, grachten, een poel en verschillende kuilen. Vooral de oudere sporen kunnen interessante inzichten verschaffen in de evolutie van het cultuurlandschap en nederzettingspatroon net ten oosten van Poperinge.


Auteurs: Heyvaert, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels, poelen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Sporen uit late middeleeuwen/nieuwe tijd

Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

WO I sporen

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen, vaatwerk
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sappenleenstraat 3-4 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983941 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.