waarneming

Kerselarenstraat - Kouterstraat

archeologisch element
ID
983951
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983951

Beschrijving

Het onderzoek wees aan dat er geen archeologisch erfgoed binnen het plangebied aanwezig is. De duidelijke antropogene sporen binnen het plangebied werden herkend als afkomstig van het recente agrarische of industriƫle gebruik van het plangebied.

In het colluvium onderaan de helling vlakbij de Zuurbeek werden twee vondsten gedaan. Het betreft een wandfragment in grijsbakkend aardewerk en een ondiagnosteerbaar fragment van bouwkeramiek. Gezien hun aardkundige positie en de ontbrekende samenhang tussen beide vondsten, is het onwaarschijnlijk dat een archeologische site in relevante context aanwezig is.

Hogerop de zuidelijke helling van het plangebied aan de Kouterstraat werd een goed bewaard bodemprofiel in de vorm van een Retisolbodem aangetroffen. Omwille van de beperkte omvang van het plangebied waarbinnen deze bodem bewaard werd en de ondoordringbare hardheid van de bodem door de aanhoudende droogte, werd voor de kennisvermeerdering bij verder archeologische onderzoek ingezet op landschappelijke kennis voor het ruimere gebied.


Auteurs: Willems, Mark
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Context: albeluvisols
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerselarenstraat - Kouterstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983951 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.