waarneming

Nieuwstraat 38

archeologisch element
ID
983954
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983954

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8679
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Na uitvoering van een proefputtenonderzoek werd het noorden van het terrein geselecteerd voor opgraving. De opgraving leverde resten van bewoning op. De oudste gaan terug tot de periode van de 11de tot 13de eeuw en bestaan uit verscheidene lagen met brandresten. Ze zijn duidelijk te situeren voor de stadsbrand van 1361. Als ze te relateren zijn aan woningbranden, betekent dit dat brand wel vaker voorkwam aan de Nieuwstraat. Na een brand werd het terrein dan genivelleerd en opgehoogd met een zuiver pakket om het opnieuw bouwrijp te maken. Een andere mogelijkheid is dat de lagen met brandresten eerder te interpreteren zijn als vloerniveaus. Na de periode van de 11de tot de 13de eeuw zien we baksteenbouw verschijnen op het terrein. Het oudste muurrestant is te dateren in de late middeleeuwen, maar de meeste muurresten zijn te dateren in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd, met de nadruk op de 15de tot de 16de eeuw. Deze fase van bebouwing wordt tot slot gevolgd door een fase van bebouwing die we in de nieuwste tijd plaatsen. De uitgevoerde opgraving levert duidelijk bewijs voor het feit dat bebouwing langs de Nieuwstraat reeds ver teruggaat. Verder levert ze aanvullend bewijs voor de gebruikte houtsoorten en het geconsumeerd voedsel tijdens de 12de tot 13de eeuw.


Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bewoning middeleeuwen en nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: brandlagen, muurresten, stadswoningen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), houtskool, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Bewoning nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: beerputten, funderingslagen, kelders, muurresten, stadswoningen, waterleidingen
Materiaal: aardewerk, glas, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Aalst

  • Is gerelateerd aan
    Nieuwstraat 38


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nieuwstraat 38 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983954 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.