waarneming

Molenstraat

archeologisch element
ID
983956
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983956

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat er geen bewoning of begraving voorafgaand aan de nieuwe/nieuwste tijd zijn aangetroffen, noch in sporen, noch in vondsten. De aangetroffen spit- en ploegsporen, een greppel, de paalkuilen en kuilen kunnen op basis van de aangetroffen vondsten, vulling, scherpe aflijning en inclusies van het spoor gedateerd worden in de nieuwe/nieuwste tijd. 

Enkel greppelfragmenten S21/41 en S26 doen oudere datering dan de nieuwe/nieuwste tijd vermoeden. Vanwege het ontbreken van vondsten is de datering niet bepaald kunnen worden en de functie is ook onduidelijk.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er zich binnen de grenzen van het plangebied geen behoudenswaardige archeologische site bevindt.


Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, ploegsporen, spitsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal zes paalkuilen aangetroffen. Op basis van de scherpe aflijning, vulling en inclusies kan gesteld worden dat deze sporen gedateerd kunnen worden in de nieuwste tijd.
Verspreid over het terrein zijn 12 kuilen met donkergrijze kleur met bruine vlekken en in sommige kuilen zijn baksteen-, mortel- en houtskoolinclusies aangetroffen. Op basis van het aardewerk kunnen ze ruim gedateerd worden in de nieuwe tot nieuwste tijd.

Losse vondsten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Omvat
    Molenstraat 23


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983956 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.