waarneming

Ronsen Heerweg 77

archeologisch element
ID
983970
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983970

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat het onderzoeksgebied, binnen de reikwijdte van de geplande werken, met zekerheid geen bewaarde
archeologische sites bevat. Er is sprake van nederzettingsruis (nederzettingsafval afkomstig uit kavelgreppels en een enkele haardafvalkuil) die er duidelijk op wijst dat er in de late middeleeuwen activiteiten op de site plaatsvonden. Het kan om een voorloper van de 18de-eeuwse hoeve gegaan hebben, maar er zijn geen sporen of structuren bewaard die deze hypothese kunnen ondersteunen. Er is -en blijft- een kennishiaat tussen de nederzettingen met ingegraven paalkuilen en de nederzettingen die middels baksteenbouw en/of op het kaartenmateriaal kunnen worden vastgesteld.

Daarnaast werd een enkel residueel fragment tegula uit de Romeinse periode aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Laat middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Residueel materiaal

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ronsen Heerweg 77 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983970 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.