waarneming

Rerum-Novarumplein

archeologisch element
ID
983982
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983982

Beschrijving

Op basis van de opgravingresultaten en het historisch en cartografisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat zich binnen het plangebied een historische hoeve bevond. De bouw ervan wordt op basis van bouw- en vondstmateriaal, gecombineerd met de cartografische data, gesitueerd rond het midden van de 17de eeuw, en zeker voor het jaar 1658. De plattegrond van de hoevegebouwen blijkt weinig tot geen veranderingen te hebben doorgemaakt, enkel lijkt het alsof aan het einde van de 19de eeuw één van de gebouwen zou zijn verlengd waardoor de losstaande gebouwen nu een aaneengesloten L-grondplan vormden. 

Sporen die te koppelen zijn aan de activiteiten binnen de hoeve werden niet aangetroffen, ook werden geen aanwijzingen opgegraven die iets meer kunnen vertellen over de afbakening of indeling van het boerenerf.
De hoeve werd gesloopt in kader van het bouwrijp maken van de terreinen. Dit gebeurde naar alle waarschijnlijkheid in de jaren ‘50 van vorige eeuw. Na de sloop werd het terrein opgehoogd en verschenen rondom het plangebied verschillende gebouwen. De effectieve onderzoekslocatie bleef lang onbebouwd en deed enkel dienst als sportterrein.

Omwille van de soms eerder beperkte ontgravingsdiepte konden niet alle sporen en structuren volledig worden vrijgelegd en bleken bepaalde zones archeologisch ‘leeg’ te zijn. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevinden zich op een grotere diepte (minstens op het niveau van de natuurlijke bodem) nog meer en duidelijkere archeologische sporen. Ook het feit dat grote delen binnen het plangebied niet werden weggegraven, zorgde voor een versnipperd beeld van de structuren. Er was echter geen toelating om deze zones ook mee te nemen of om tot het niveau van de moederbodem op te graven. De sporen en structuren in deze niet onderzochte zones en op grotere diepte blijven in situ bewaard.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Hoeve uit de 17de eeuw

Datering: tweede helft 17de eeuw
Typologie: beerputten, muurresten, vloeren
Context: hoeven, stallen
Materiaal: aardewerk, mortel, natuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rerum-Novarumplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983982 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.