waarneming

Wipstraat

archeologisch element
ID
984008
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984008

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8706
    Deze aanduiding is geldig sinds

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8707
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Op het terrein zijn 2 paalkuilen, 2 kuilen, muurwerk, een waterput en greppels geregistreerd. Recente verstoringen en natuurlijke sporen kregen eveneens een spoornummer.
De kuilen en paalkuilen zijn opgevuld met delen van de bouwvoor en de E-horizont en zijn relatief jong. De meeste greppels staan haaks op de Wipstraat en de Korenstraat en zijn mogelijk aangelegd tussen 1775 en 1909, ten tijde van de bebossing van het terrein.
Het muurwerk behoort tot de gebouwen die op de kaart van 1939 voor het eerst verschijnen, de bakstenen waterput maakt deel uit van het achtererf.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VUhbs archeologie

Greppels

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw
Typologie: bossen, greppels
Gebeurtenis:

Recente bewoning

Datering: 20ste eeuw
Typologie: muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wipstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984008 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.