waarneming

Deurnevoetweg

archeologisch element
ID
984012
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984012

Beschrijving

Binnen het plangebied werd ter hoogte van de Riddershoeve naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor de vernieuwing van de parking en de riolering een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Het terrein werd onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het onderzoek werden sporen en muurresten aangesneden die in verband kunnen gebracht worden met historische bebouwing uit de 18de en 19de eeuw. Het zou kunnen dat de funderingsresten en uitbraaksporen in werkput 2 toegekend kunnen worden aan het grote L-vormige gebouw ten westen van de huidige Riddershoeve dat op de Poppkaart en de Atlas der Buurtwegen is weergegeven. Het is echter niet uitgesloten dat enkele funderingsresten afkomstig zijn van oudere bewoning. Het zou kunnen gaan om één van de rechthoekige gebouwen die op het schilderij van Ullens en op de Ferrariskaart te zien zijn.

In een kuil, ten zuiden van het Park-iet werden vondsten aangetroffen die mogelijk dateren uit de periode van WO II of net erna. Het gaat om keramiek, metaal, een munitietas, glas, dierlijk bot, hout, textiel, vondsten uit leer, cokes, krantenpapier, kam, een kabel (jaren 1950),... Het is momenteel nog onduidelijk of het hier al dan niet om een afvalkuil gaat.


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Historische bebouwing

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, middeleeuwen
Typologie: funderingslagen, greppels, puinlagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Kuil met munitie

Datering: na WO II, WO II
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, hout, metaal, papier
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Deurnevoetweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984012 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.