waarneming

Oosterzele Dorp

archeologisch element
ID
984043
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984043

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8341
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit de proefsleuven kwamen 4 relevante sporen. Een greppel, een gracht en enkele kuilen. Het oudste vondstmateriaal wijst op een datering in de middeleeuwen.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Off-site sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de (late) middeleeuwen dateren een gracht en een kuil. De gracht was 2,5 meter breed. De kuil bevatte enkele scherven grijdbakkend aardewerk en was nog beperkt bewaard.
Een spoor met grillige vorm, 9 meter breed, bevat vooral baksteen en natuursteenfragmenten maar geen aardewerk. Het betreft mogelijk een extractiekuil, opgevuld in de nieuwe/nieuwste tijd.
Een uitgeloogd spoor van 1 meter breedte betreft een ongedateerde greppel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oosterzele Dorp [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984043 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.