waarneming

Hoornstraat 44C-D

archeologisch element
ID
984054
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984054

Beschrijving

Op het braakliggende terrein worden twee proefsleuven getrokken. In sleuf 1 werden drie sporen aangetroffen, een gracht (spoor 1), een greppel (spoor 2) en een dubbele paalkuil (spoor 3).

Spoor 1 betreft een oude perceelsgracht. Er werden geen archeologische vondsten in deze gracht aangetroffen.

Spoor 2 is een smal greppeltje. Er werden geen dateerbare vondsten in teruggevonden.

Spoor 3 bleek een dubbele paalkuil te zijn. Er werd 1 scherfje aardewerk in teruggevonden dat mag gedateerd worden in de nieuwe tijd.


Auteurs: Huyghe, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Dubbele paalkuil (Nieuwe Tijd)

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het laatste spoor werd eerst aanzien als paalkuil en bleek een dubbele paalkuil te zijn. Er werd 1 klein scherfje dik geglazuurd rood aardewerk in teruggevonden dat mag gedateerd worden in de nieuwe tijd.

Ondateerbare structuren

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft een gracht van ca. 2 meter breed, gelegen aan de rand van het terrein. Het gaat vermoedelijk om een oude perceelsgracht. Er werden geen archeologische vondsten in deze gracht aangetroffen.
Er is een smal greppeltje aangetroffen, ca. 25 cm breed. Er werden geen dateerbare vondsten in teruggevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoornstraat 44C-D [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984054 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.