waarneming

Varsenareweg 22B-I

archeologisch element
ID
984067
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984067

Beschrijving

Naar aanleiding van verkaveling gelegen aan de Varsenareweg onderzocht Raakvlak een terrein dat – volgens postmiddeleeuwse cartografische bronnen – ook vroeger nog geen bebouwing kende. Dit terrein bestrijkt een oppervlakte van ruim 4500m2, en is aan de hand van proefsleuven (6 sleuven), en aanvullend met een metaaldetector, onderzocht.

Op vraag van de bouwheer zijn de zes proefsleuven zo weinig mogelijk op de plek van de toekomstige sloten gelegd. In totaal konden ze 10,6% van het totale oppervlak onderzoeken (dat is 492m2 van de 4500m2). Lege kijkvensters zijn niet aangelegd in geval van totaal gebrek aan sporen.

Het veldwerk leverde zes sporen op. Vijf daarvan zijn smalle greppeltjes – gekenmerkt door een lichtbruine tot lichtgrijze zandige vulling die matig gebioturbeerd is. In greppel spoor 1 troffen ze één aardewerken fragment aan. Het is een randfragment van een bakpan in roodbakkend aardewerk. De greppel kan – op basis van de vondst – aan de 13de tot 14de eeuw toegeschreven worden. Greppels 4, 5 en 6 zijn scherp afgelijnd en waarschijnlijk van postmiddeleeuwse origine.

Vervolgens ging de metaaldetectorist de sleuven en storthopen af. Metaaldetectie onderzoek van de sleuven en stortopen, leverde in de storthopen naast de derde proefsleuf een munt van regent Napoleon III op. Deze bronzen munt heeft een waarde van ‘cinq centimes’ (5 centimes) en is te dateren tussen 1852 en 1970. Verder zijn er geen vermeldenswaardige losse vondsten.

 


Auteurs: Galle, Marit; Huyghe, Jan; Roelens, Frederik
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de-eeuwse munt

Datering: 19de eeuw
Typologie: munten
Materiaal: brons
Gebeurtenis:

Bakpan fragment en greppel late middeleeuwen

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Greppels post middeleeuwen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Varsenareweg 22B-I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984067 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.