waarneming

Rollebaanstraat 13-15

archeologisch element
ID
984095
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984095

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 4116
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van het bouwen van 24 sociale appartementen met ondergrondse parkeergelegenheid gebeurde een archeologische evaluatie van het terrein.

Beernem wordt vanaf de 16de eeuw weergegeven op oude kaarten, maar de weergave wordt beperkt tot een figuratieve kerk en de plaatsnaam. Voor het gebied zelf beschikken we pas vanaf de 18de eeuw over gedetailleerde weergaves. Op de zogenaamde Kabinetskaart van graaf Ferraris staat de Sint-Amanduskerk afgebeeld. De bewoning is vrij schaars en ligt aan weerszijden van de Bloemendaelestraat. Het betrokken perceel is zichtbaar en is ingekleurd als ‘akker’, met een bomenrij aan de straatkant.

In het midden van de 19de eeuw was het perceel eveneens onbebouwd, zoals te zien op de kadasterkaart van P. C. Popp uit 1845.

De Rollebaanstraat loopt vanaf de Hoornstraat en eindigt bij de Warande. De huidige bebouwing is volgens het kadaster te dateren vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.

De pare kant van de straat - de westelijke zijde - werd sinds 1879 gedomineerd door de aanwezigheid van de vrije katholieke school van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën van Ruiselede. Begin 20ste eeuw beschikten de zusters over circa 6 hectare weiden, akkers, boomgaarden en moestuinen aan weerszijden van de Rollebaanstraat. In de loop van de 19de en 20ste eeuw werd het gebouwenbestand uitgebreid, o.a. met een
middelbare school, een rustoord en weeshuis. Vandaag zijn de gebouwen in gebruik als school en kinderdagverblijf.

Op de weides aan de onpare kant werd in 1970 een nieuw parochiaal centrum opgericht. Dit parochiaal centrum werd in 2009 afgebroken. Op het projectgebied werden dan ook een aantal verstoringen verwacht.

Er werden geen archeologische sporen geregistreerd tijdens het proefonderzoek. Een aanzienlijk deel van het terrein is verstoord door de bouw en sloop van het toenmalig parochiaal centrum.

Uit de storthopen kwamen enkele losse vondsten, waaronder een bodem van een schotel in industrieel wit aardewerk, gestempeld “Petrus Regout, Maastricht”. Het bewuste exemplaar is waarschijnlijk 20ste-eeuws. Andere vondsten - een Coca-Cola glas, een wijnfles en porselein van de jaren 1960 - wijzen dan weer naar het toenmalige parochiaal centrum.

Het beperkte aantal vondsten dat voortkwam uit de metaaldetectie sluiten eveneens aan bij het 20ste-eeuwse parochiaal centrum, zoals stukken 5 Belgische frank, 25 centimes, de steel van een lepel,…

De enige pre-19de-eeuwse vondst omvat een schoengesp met losse tussenstijl en angel, een zogenaamde “vissenstaart”. De gesp is uitgevoerd in een koperlegering en te dateren eind 17de, begin 18de eeuw.


Auteurs: Vervoort, Thomas; Roelens, Frederik
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Losse vondsten

Datering: 20ste eeuw, eerste helft 18de eeuw, tweede helft 17de eeuw, tweede helft 19de eeuw
Typologie: kleding en -accessoires, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, koperlegering
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de storthopen kwamen enkele losse vondsten, waaronder een bodem van een schotel in industrieel wit aardewerk, gestempeld “Petrus Regout, Maastricht”. De bucolische decoratie aan de binnenzijde is met de transferprint-techniek aangebracht en kan vanaf de 2de helft van de 19de eeuw voorkomen, maar het bewuste exemplaar is waarschijnlijk 20ste-eeuws.
De enige pre-19de-eeuwse vondst ontdekt door metaaldetectie omvat een schoengesp met losse tussenstijl en angel, een zogenaamde “vissenstaart”. De gesp is uitgevoerd in een koperlegering en te dateren eind 17de, begin 18de eeuw.

Parochiaal centrum (1970-2009)

Datering: tweede helft 20ste eeuw
Typologie: munten, vaatwerk
Materiaal: glas, metaal, porselein
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rollebaanstraat 13-15 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984095 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.