waarneming

Antwerpse Heirweg 37

archeologisch element
ID
984097
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984097

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een vrijstaande kelder volgde Raakvlak de bouwwerken op 4 februari 2013. De bouwput van ongeveer 100m2 kon  kortstondig worden onderzocht op archeologische sporen. In de bouwput werden vier archeologische sporen gevonden, die zijn gemeld aan agentschap Onroerend Erfgoed.

Spoor 1 en spoor 3 zijn Romeinse crematiegraven. Beide graven hebben een rechthoekige vorm en zijn noordoostelijk – zuidwestelijk georiënteerd. Spoor 1 bestaat uit een zeer houtskoolrijke grafkuil. Spoor 3 bevind zich deels in de wand, de profielbouw werd geregistreerd. Zowel spoor 1 als spoor 3 zijn volledig bemonsterd en uitgezeefd voor aardewerk, bot en botanische resten.

Vervolgens zijn er nog twee sporen, spoor 2 en spoor 4, gevonden die niet zijn gedateerd. Spoor 2 is zichtbaar in het oost- en waarschijnlijk ook in het west-profiel. Het is een vrij smal, komvormig spoor met donker grijze vulling. In het vlak werd het spoor echter niet waargenomen. Mogelijks gaat het om een gracht. Er is geen aardewerk gerecupereerd. In de noordelijke wand – voornamelijk – ligt spoor 4. Het betreft een ondiepe gracht die waarschijnlijk in twee fasen werd gedicht. De jongste fase bevat voornamelijk moederbodemmateriaal. Diagnostisch materiaal is er niet gevonden. 


Auteurs: Galle, Marit; Decraemer, Stefan; Roelens, Frederik
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ongedateerde grachten

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Romeinse crematiegraven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: crematiegraven
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Spoor 1 en spoor 3 zijn Romeinse crematiegraven. Beide graven hebben een rechthoekige vorm en zijn noordoostelijk – zuidwestelijk georiënteerd.
Het eerste spoor (Spoor 1) bestaat uit een zeer houtskoolrijke grafkuil, en meet 115 cm op 50 cm. Het spoor is ondiep bewaard tussen 14 cm en 8 cm. Spoor 3 meet ongeveer 175 cm op 50 cm en bevindt zich deels in de wand. De profielbouw werd geregistreerd. Zowel spoor 1 als spoor 3 zijn volledig bemonsterd en uitgezeefd voor aardewerk, bot en botanische resten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Antwerpse Heirweg 37 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984097 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.