waarneming

Rijksweg

archeologisch element
ID
984109
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984109

Beschrijving

Tijdens de veldverkenning werden vondsten uit twee periodes aangetroffen:

Laat-Neolithicum: vuurstenen afslagen, schrabber en fragment van een gepolijste bijl.

17-19de eeuw: 108 stukken aardewerk.

 


Bron: Opgravingen 1999 Archeologische stichting voor zuid-west-Vlaanderen
Auteurs: Despriet, Philippe
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aardewerk 17de-19de eeuw

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: vaatwerk, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk, pijpaarde, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De 17de-19de eeuw is vertegenwoordigd door een verzameling van 108 scherven, onder te brengen in drie groepen. Bij het gebruiksaardewerk vermelden we het steengoed uit Frechen, Raeren en het Westerwald. De witbakkende ceramiek omvat een patacon met voorstelling van een vogel en 33 fragmenten van pijpen; zestien witte stelen en twaalf dito pijpenkoppen; vijf rode exemplaren. Het gaat om hielpijpen, waarvan één met een hielmerk (een gekroonde WS). Als derde groep zijn er een 8 stukken van witte, pijpaardewerken beeldjes, vervaardigd van twee vormhelften die met barbotine aan elkaar gezet werden. Er zijn herkenbare figuren aanwezig namelijk een "Manneken Pis" en een staande officier met hand op een sabel.

Laatneolithische werktuigen

Datering: laatneolithicum
Typologie: werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een schrabber (werktuig), enkele vuurstenen afslagen en een fragment van een gepolijste bijl gevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijksweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984109 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.