waarneming

Parking Aanwijs

archeologisch element
ID
984122
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984122

Beschrijving

Bij het verplaatsen van een elektriciteitscabine en de aanleg van nieuwe waterleidingen voor het onthaalgebouwtje werd op 14 oktober 2020 aan de VLM-archeoloog de vondst van funderingen gemeld. Bij een eerste inspectie op 15 oktober 2020 bleek inderdaad een fundering aangetroffen te zijn van een hoogstwaarschijnlijk 19de-eeuws gebouwtje. Deze fundering was bewaard tot net onder het maaiveld. Deze vondst werd gemeld aan het agentschap Onroerend Erfgoed op 16 oktober 2020. De mogelijke kenniswinst, met name de ligging en opbouw van de 19de-eeuwse gebouwenconfiguratie rond het kruispunt Reigerlostaat - Heirweg, bleek toch hoger dan eerst ingeschat. Daarnaast kon deze informatie relevant zijn voor de werken gepland op de aangrenzende percelen ter hoogte van het onthaalplein.

De structuren weerspiegelen de opbouw van de site vanaf midden 19de eeuw, zoals zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen. Rond 1840 waren ter hoogte van de kruising tussen de Reigerlostraat en de Heirweg 4 gebouwen aanwezig, waarvan 2 nog steeds bestaan. Deze kruising lag iets verder naar het zuiden, aan de andere zijde van het hier aangetroffen gebouw. De resten van het aangetroffen gebouw bestaan uit drie kamers. De meest zuidelijke kamer had een vloer van blauwe hardsteen, en ligt grotendeels onder de huidige Reigerlostraat. Eén kamer had een vloertje uit plavuizen. Het laatste kamertje was zeer klein, slechts 5,45 m².
In het begin van de twintigste eeuw voldeed dit gebouw niet meer en werd een nieuw gebouw gezet. Ook dit gebouw ligt grotendeels onder de huidige Reigerlostraat. Mogelijk werd dit nieuwe gebouw gebouwd gelijktijdig met de oprichting van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in 1928.
Structuur 3 tenslotte kan gezien worden als de afsluiting van een woonerf. Structuur 2 werd afgebroken bij de rechttrekking van de Reigerlostraat of N370 in 1954. Wat restte van structuur 3 werd ten laatste genivelleerd bij de aanleg van parking Aanwijs in 1971.


Auteurs: Gheysen, Korneel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de-eeuwse structuren

Datering: tweede helft 19de eeuw
Typologie: afsluitingen, gebouwplattegronden, muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parking Aanwijs [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984122 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.