waarneming

Vooronderzoek Vierbunderstraat 1

archeologisch element
ID
984131
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984131

Beschrijving

Op een terrein van 3.340m2 in Ingelmunster wordt een verkaveling van 11 loten voorzien.

In uitvoering van de archeologienota werden een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd (5 boringen) en een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen relevante sporen aangetroffen, wel werd in de bouwvoor een hoeveelheid handgevormd aardewerk aangetroffen met wellicht een Romeinse datering.

Men vermoedt dat de site geƫrodeerd is door landbouwactiviteiten.


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Handgevormd aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 2 (VNR 1) is een handvol handgevormd aardewerk gevonden in de AC en het daarna aangelegde kijkvenster rond de vondstlocatie. Het aardewerk is zeer hard gebakken, potgruis verschraald, maar verder zeer generiek waardoor een nauwe datering moeilijk blijft. Op basis van de overheersende kleur (bruin en oranjetinten) en de harde baksels, maar bovenal de weinige verwering van de scherven, wordt een datering in de Romeinse periode naar voor geschoven. Handgevormd aardewerk uit de Metaaltijden die in akkerlagen worden aangetroffen, vertonen een intensere vorm van verwering, door de zachtere bakking, waardoor deze periode wordt uitgesloten en de Romeinse periode wordt gesuggereerd.

In werkput 3 (VNR 2) zijn nog twee scherven aangetroffen in de bodem, een grijsbakkend oor en een handgevormde scherf met een lichtgekleurde binnenwand. Beide scherven zijn eveneens vermoedelijk Romeins qua datering, mogelijk jonger. Ook hier was het baksel harder dan wat normaal gezien wordt aangetroffen bij materiaal uit de Metaaltijden. Beide vondstcontexten werden als puntvondst ingemeten aangezien ze niet aan een spoor konden gelinkt worden.

Gezien geen van de scherven uit context komen zijn alle scherven enkel daterend voor een in de bouwvoor opgenomen occupatie. In de Romeinse tijd is nog geen sprake van akkerbemesting met huishoudelijk afval waardoor verplaatst materiaal zeer onwaarschijnlijk is. De scherven wijzen dus op een occupatie op locatie en gezien de erosie ter plaatse kan hier een spoor of sporencomplex uit deze periode zijn verdwenen door landbouwactiviteiten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Vierbunderstraat 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984131 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.