waarneming

Kloosterstraat - Heirstraat

archeologisch element
ID
984138
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984138

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8373
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek naar aanleiding van werken leverde enkele sporen en vondsten uit de middeleeuwen - nieuwe tijd op.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden binnen zone 1 (Kloosterstraat) twee werkputten en twee kijkvensters aangelegd. Er werden vijf archeologische sporen aangetroffen. Sporen 2 & 6 vormen samen een gracht die minstens tussen eind 18de eeuw en begin 19de eeuw een open context vormde. Spoor 3 bleek een natuurlijk spoor te zijn, spoor 4 een ondiepe kuil en spoor 5 een paalkuil. Deze sporen konden niet gedateerd worden. Vondsten uit het terrein kunnen, met uitzondering van een musketkogel met de brede datering 1550-1850, niet gedateerd worden. Het terrein bevat veelvuldige en grote natuurlijke sporen.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden binnen zone 2 (Heirstraat) 3 werkputten en 1 kijkvenster aangelegd. Er werd 1 archeologisch spoor aangetroffen (spoor 1) waarschijnlijk een ploegspoor of afwateringsgreppel. Het spoor kan niet gedateerd worden. Verschillende vondsten uit het terrein kunnen in de brede periode 1200-1850 gedateerd worden, met een zwaartepunt in de periode 1550-1700. Het terrein bevat verschillende recente verstoringen die mogelijk gelieerd kunnen worden aan de aanleg van een nutsleiding op het terrein.


Auteurs: Milis, Sander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Heirstraat: losse vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bevestigingselementen, uitrusting voor dieren, vaatwerk, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, ijzer, lood
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Met behulp van een metaaldetector werden binnen deze zone in totaal 8 artefacten aangetroffen. Concreet gaat het om 2 ijzeren hoefijzers, 2 ijzeren nagels, 2 fragmenten aardewerk, een loden musketkogel en een niet gedetermineerd loden voorwerp.

Heirstraat: ondateerbaar spoor

Typologie: afwateringsgreppels, ploegsporen
Gebeurtenis:

Kloosterstraat: 18de eeuwse gracht

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Kloosterstraat: losse vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: uitrusting voor dieren, wapens en munitie
Materiaal: ijzer, lood
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Met behulp van een metaaldetector werden binnen de zone Kloosterstraat in totaal vier artefacten aangetroffen. Concreet gaat het om een ijzeren hoefijzer, een loden musketkogel, een rond plaatje uit messing met gaten en een niet gedetermineerd ijzeren voorwerp.

Kloosterstraat: ondateerbare sporen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kloosterstraat - Heirstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984138 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.