waarneming

Nederpolder 1-5

archeologisch element
ID
984160
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984160

Beschrijving

Bij een archeologische opgraving in verschillende keldervertrekken van het Hotel Vanden Meersche werden sporen en structuren aangetroffen gaande van de Merovingische periode tot en met de 20ste eeuw. 

Uit de Merovingische periode werd een goed bewaarde akkerlaag aangetroffen met daarin bewoningssporen (paalkuilen en een mogelijke perceels- of afwateringsgreppel). Deze laag, die aan micromorfologisch onderzoek werd onderworpen, geeft een sequentie weer van intensief bodemgebruik tussen de tweede helft van de 5de eeuw en de eerste helft van de 8ste eeuw in het huidige centrum van Gent. Van de Karolingische periode zijn twee goed bewaarde pottenbakkersovens teruggevonden met grote hoeveelheden grijs aardewerk, wat wijst op een lokale productie van aardewerk in de stad. Uit deze periode is eveneens een wegtracé met karrensporen aan het licht gekomen.

Daarnaast zijn restanten gevonden van de huizen die op deze percelen hebben gestaan vanaf de 12de eeuw. Het betreft in eerste instantie restanten van kalkstenen muren, zuilfunderingen en lemen vloeren van minstens twee woningen uit de 12de - 13de eeuw. Hierbij geassocieerd zijn talrijke vondstrijke afval- en beerkuilen aangetroffen. Vanaf de 14de eeuw werden de volmiddeleeuwse gebouwen vervangen door constructies in baksteen. Enkele bakstenen muurfragmenten, gewelven en tegelvloeren getuigen van deze laatmiddeleeuwse bouwingrepen.

Vanaf de 16de eeuw werden de gebouwen opnieuw verschillende keren verbouwd en uitgebreid. Ook hier zijn verschillende restanten van teruggevonden in de vorm van bakstenen muurresten en funderingen. Ten slotte werden ook restanten gevonden uit de periode na de bouw van het huidige Hotel Vanden Meersche in de 18de eeuw. Dit betreft een 18de-eeuws waterafvoeringssysteem, 19de-eeuwse keldermuren met ventilatiesysteem en een 20ste-eeuwse riolering.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Bradt, Tomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Karolingisch pottenbakkersatelier

Datering: eerste helft 10de eeuw, Karolingische periode, tweede helft 9de eeuw
Typologie: ovens, pottenbakkerijen, pottenbakkersovens, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee sleutelgatvormige, lemen pottenbakkersovens met daarin grote hoeveelheden grijs aardewerk, en geassocieerde kuilen. Op basis van de aardewerktypologie en natuurwetenschappelijke datering (14C en archeomagnetisme) gaan de ovens terug tot de late 9de - vroege 10de eeuw.

Laatmiddeleeuwse afvalkuilen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: afvalkuilen, beerputten, munten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas, koperlegering, lood, metaal, textiel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Beerputten en afvalkuilen die gedateerd kunnen worden in de 14de en 15de eeuw, gelinkt aan de bakstenen huizen die in deze periode op het perceel stonden. Vondsten uit deze sporen zijn onder andere aardewerken en glazen vaatwerk, metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een koperen munt) en textielfragmenten.

Merovingische cultuurlaag

Datering: Merovingische periode
Typologie: akkerlagen, greppels, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Cultuur- of akkerlaag die op basis van aardewerkvondsten gedateerd kan worden van de tweede helft van de 5de eeuw tot de eerste helft van de 8ste eeuw (Merovingische periode). In deze laag werden enkele paalkuilen en een mogelijke perceels- of afwateringsgreppel aangetroffen. Vondsten zijn onder andere lokaal handgevormd aardewerk en importaardewerk.

Middeleeuws wegtracé

Datering: Merovingische periode, volle middeleeuwen, vroege middeleeuwen
Typologie: karrensporen, wegen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wegtracé met karrensporen, in gebruik vanaf de Merovingische periode tot in de volle middeleeuwen, toen het werd afgedekt met een homogeen bruin ophogingspakket.

Moderne sporen en structuren

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten, riolen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van 18de- tot 20ste-eeuwse kelders. Daarin werd onder andere een 18de-eeuws afwateringssysteem ontdekt en een 20ste-eeuws rioleringssysteem, alsook 19de-eeuwse muurfragmenten met ventilatiekanalen die waarschijnlijk een plankenvloer ondersteunden.

Restanten van laatmiddeleeuwse huizen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: bouwelementen, bouwmaterialen, muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, Doornikse kalksteen, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van de laatmiddeleeuwse huizen die waarschijnlijk gedurende de 14de eeuw in baksteen werden opgetrokken (in tegenstelling tot de natuurstenen huizen uit de vorige periode). Het gaat om bakstenen muurresten en natuurstenen zuilbasissen, alsook de basis van een bakstenen trap, bewaarde tegelvloeren en de gewelven van keldervertrekken.

Restanten van vol- tot laatmiddeleeuwse huizen

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: bouwelementen, bouwmaterialen, muurresten, vloeren
Materiaal: Doornikse kalksteen, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van muren in Doornikse kalksteen, natuurstenen zuilbasissen en lemen vloeren, te linken aan stenen huizen die op deze locatie stonden in de 12de en 13de eeuw.

Vol- tot laatmiddeleeuwse afvalkuilen

Datering: 11de eeuw, 12de eeuw, 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: afvalkuilen, ambachtelijke objecten, beerkuilen, extractiekuilen, kleding en -accessoires, vaatwerk, wapens en munitie, werktuigen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), leer, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Grote verzameling van afval- en beerkuilen alsook ontginningskuilen die later met afval zijn opgevuld. Op basis van het aardewerk voornamelijk te dateren in de 12de en 13de eeuw. Ook enkele vondsten uit de 11de en de 14de eeuw komen voor. Bij de afvalkuilen komen ook bepaalde kuilen voor die wijzen op een artisanale activiteit, bijvoorbeeld door de grote hoeveelheid metaalslakken of bewerkt dierlijk bot die in sommige kuilen werd gevonden. Deze kuilen kunnen gelinkt worden aan de bewoning in deze periode in twee natuurstenen burgerhuizen.
Voorkomende aardewerktypes zijn hier onder andere grijs aardewerk, vroegrood aardewerk, paffrathaardewerk, rood geglazuurd aardewerk, protosteengoed, Maaslands wit aardewerk
Andere vondsten in deze kuilen zijn metaalslakken, ijzeren naalden,
Consumptie-afval werd aangetroffen in de vorm van dierlijk bot, voornamelijk van rund en schaap/geit en in mindere mate van varken, kip en vis. Ook zaden en pitten werden veelvuldig gerecupereerd.
Andere opvallende vondsten zijn onder andere een fragment van een kanonskogel en fragmenten van enkele leren schoenen.

Vroegmoderne sporen en structuren

Datering: nieuwe tijd
Typologie: beerputten, bouwmaterialen, muurresten, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bakstenen muurfragmenten te linken aan uitbreidingen en verbouwing van de middeleeuwse panden gedurende de 16de, 17de en vroege 18de eeuw, voorafgaand aan de bouw van het huidige Hotel Vanden Meersche. Andere structuren uit deze periode zijn een mogelijke beerput met aardewerk in de vulling, en een bewaarde tegelvloer.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Gent

  • Is deel van
    Hotel Vanden Meersche met binnenplaats en tuin


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nederpolder 1-5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984160 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.