waarneming

Hagewinde II

archeologisch element
ID
984179
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984179

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling werd 4,2 ha onderzocht. Het verkennend bodemonderzoek leverde verspreid 4 afslagen, 12 chips en 2 mogelijke chips op. Bij het waarderend onderzoek werden bijkomend 9 chips, 3 afslagfragmenten, 2 verbrande brokstukken en 1 potlidfragment met dorsale retouches aangetroffen. 

Het proefsleuvenonderzoek toonde sporen van een vierpalig bijgebouw uit de brons-of ijzertijd, een brandrestengraf uit de ijzertijd of Romeinse periode, greppels en kuilen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd en loopgraven en loopgraven, inslagkraters, schuilplaatsen, schuttersputten en versperringen uit de Eerste Wereldoorlog.


Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brandrestengraf

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, deposities van menselijke resten
Gebeurtenis:

Greppels en kuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Resten WOI

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, indicaties uit luchtfotografie
Context: wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het zuidoostelijk deel van het terrein, en in mindere mate ook op het noordelijk deel, zijn loopgraven, inslagkraters, schuilplaatsen,
schuttersputten en versperringen uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig. Een deel van deze structuren komen één op één overeen met
historische luchtfoto’s (1918). Minstens twee loopgravenstelsels kunnen niet herkend worden op deze foto’s en zijn wellicht iets ouder.
Het betreft vermoedelijk niet zozeer stellingen, maar eerder oefenloopgraven van het Duitse leger

Vuursteen

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 potlidfragment met dorsale retouches, 7 afslagen, 21 chips, 8 mogelijke chips en 2 verbrandde brokstukken

vVerpalig bijgebouw

Datering: bronstijd, finaalneolithicum
Typologie: gebouwplattegronden
Context: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
één van de paalkuilen van dit bijgebouw bevatte brokstukken van weefgewichten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hagewinde II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984179 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.