waarneming

Prinsenhof 32

archeologisch element
ID
984180
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984180

Beschrijving

De oostelijke afsluitmuur van het perceel betreft de langsmuur van de paardenstalling. Tijdens het onderzoek kwamen onder 19de/20ste-eeuwse funderingsresten vooral ophogingspakketten aan het licht. Een muurrest, dwars op de langsmuur werd er later in ingewerkt en omvatte een vloerrestant. Een nader onderzoek op een aanpalend perceel gaf aan dat ook de korte afsluitmuur met toegangen tot de stal bewaard bleef.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Oostelijke muur paardenstal

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten, paardenstallen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De huidige tuinmuur komt wellicht overeen met de oostelijke muur van de paardenstalling. Ze is nog in opstand bewaard en omvat bakstenen van 24,5x...x5,5cm.

Ophogingspakketten uit 18de-19de eeuw

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De heterogene ophogingspakketten bevatten vondstenmateriaal vanaf de middeleeuwen gaande van aardewerk, bot, glas en metaal, baksteen en mortel. Ze wijzen op het bouwrijp maken van de moerassige gronden. Centraal in de tuin gaan ze tot 2,1 m diep.

Overige funderingsresten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: funderingslagen, muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De overige funderingsresten zijn divers van aard en bevinden zich veelal in de 18de-19de eeuwse ophogingslagen.
- in de bestaande tuinmuur is een fundering ingewerkt die herstellings- en aanpassingswerk toont. De bakstenen zijn 22x9x5 en gemetst met harde kalkmortel. Deze fundering bevindt zich dwars op de paardenstal en kon over 7 m gevolgd worden. Er was een vloertje tegenaan gelegd.
- een bakstenen muurfunderingsrest is 50cm bewaard. Ze ligt evenwijdig aan de oostelijke muur van de stal.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prinsenhof 32 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984180 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.