waarneming

Industrielaan

archeologisch element
ID
984205
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984205

Beschrijving

Een toevalsvondst van een afvalkuil uit de vroege La-Tene-tijd in Menen. De vondst werd gedaan tijdens de voorbereidende rioleringswerken van latere aanbouw.

Een afvalkuil met aardewerk en lithisch materiaal. Naast de afvalkuil werden nog resten van een veldoven (vooral verbrand leem) en verbrand dierenbot gevonden.


Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Afvalkuil

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: ambachtelijke objecten, vaatwerk, veldovens, werktuigen
Stijl: La Tène
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), Doornikse kalksteen, vuursteen
Gebeurtenis:
  • Noodopgravingen Industrielaan
    • Bron: DESPRIET P. 1997: Opgravingen 1997 Archeologische stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, Opgravingen, 19, Kortrijk.
      Literatuur ()
    • Een verzameling van alle afgewerkte rapporten van de Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen in 1997 geschreven door Philippe Despriet.

Beschrijving:
474 vondsten, voornamelijk ceramiek:
- 101 scherven fijn keramiek: geknikte schalen, situla en beker vormen
- 318 scherven grof aardewerk: besmeten ceramiek
- 6 vuurstenen voorwerpen en werktuigen.
- Doornikse kalksteen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Industrielaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984205 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.