waarneming

Randweg Baarle I

archeologisch element
ID
984208
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984208

Beschrijving

Bij de opgravingen naar aanleiding van de aanleg van de randweg rond Baarle werden in deze zone van het wegtracé verschillende paalkuilen aangesneden. De paalkuilen vormen de plattegrond van een hoofdgebouw dat op basis van het type in de late ijzertijd kan worden gedateerd. Het gebouw maakte deel uit van een woonerf uit deze periode. In de Vlaamse zone van het opgravingsterrein werd eveneens een kuil gevonden die aardewerk bevatte uit de vroege ijzertijd of de midden-ijzertijd. Deze kuil behoorde tot een ander woonerf dat evenwel voor het grootste deel op de Nederlandse zone van het opgravingsterrein lag. Andere structuren op dit erf zijn een hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen. In het Nederlandse deel zijn verder nog sporen gevonden van een derde erf uit de ijzertijd met meerdere bebouwingsfasen.

Daarnaast werd in de Vlaamse zone ook een greppelstructuur opgemerkt van twee parallelle greppels die mogelijks diende ter aanduiding van de vroegmoderne enclavegrens. 

 


Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Nederzetting ijzertijd - Romeinse tijd

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gebouwplattegrond van een hoofdgebouw van het type Oss-Ussen 5A dat gedateerd wordt in de late ijzertijd. Aardewerkvondsten in de paalkuilen van het gebouw wijzen op een datering in de late ijzertijd of Romeinse periode.
Een kuil met scherven van minstens twee schrägrand-potten.

Vroegmoderne greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee parallelle greppels die mogelijk een houtwal flankeerden en zodoende de enclavegrens met tussen Vlaanderen en Nederland markeerden. De greppels leverden echter geen dateerbaar vondstmateriaal op waardoor de interpretatie onzeker blijft.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Randweg Baarle I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984208 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.