waarneming

Randweg Baarle II

archeologisch element
ID
984209
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984209

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 4108
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Bij de archeologische opgravingen voorafgaande aan de aanleg van de randweg rond Baarle werd een vindplaats met bewoningssporen uit de metaaltijden aangesneden. De vindplaats loopt door over de landsgrenzen.

In het Vlaamse deel werden sporen van bewoning gevonden in twee zones. In een eerste zone (vindplaats 13) werden sporen gevonden van een bijgebouw, van twee spijker en van een gracht die gedateerd kunnen worden van de late bronstijd tot in de ijzertijd. In de Nederlandse helft van deze vindplaats werd de plattegrond gevonden van een ander bijgebouw. Op de grens van Vlaanderen en Nederland werd verder een vierkante greppelstructuur geïdentificeerd die wordt geïnterpreteerd als een openluchtheiligdom of een begraafplaats uit de late ijzertijd of de Vroeg-Romeinse periode.

In de tweede zone (vindplaats 14) werden de plattegronden van verschillende structuren aangesneden. Het betreft minstens twee hoofdgebouwen en een groot aantal spijkers. Door de overlapping van verschillende structuren wordt uitgegaan van een gefaseerde bewoning van het erf. In het Nederlandse deel van deze zone werden de plattegronden van nog twee spijkers aangetroffen. Deze structuren kunnen worden gedateerd in de late bronstijd en de vroege ijzertijd. In deze zone werden daarnaast karrensporen aangesneden die algemeen gedateerd kunnen worden in de nieuwe tijd, alsook twee parallelle greppels die dienden ter begrenzing van een perceel. 


Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Erf bronstijd/ijzertijd

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, spijkers, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gebouwplattegronden van minstens 2, mogelijk 3 hoofdgebouwen en verschillende spijkers. De hoofdgebouwen zijn van het type Oss-Ussen 2, het mogelijke hoofdgebouw van het type Breda-Goirle. In één van de hoofdgebouwen zijn kuilen aangetroffen met grote hoeveelheden aardewerk uit de vroege ijzertijd.
In het Nederlandse gedeelte van de vindplaats zijn verder nog twee spijkers geïdentificeerd.

Erf middenbronstijd

Datering: ijzertijd, late bronstijd, middenbronstijd
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Plattegronden van één bijgebouw en twee spijkers, en een greppel die gedateerd worden in de late bronstijd tot de ijzertijd. In de Nederlandse zone van deze vindplaats werd de plattegrond aangesneden van een ander bijgebouw.
Twee kuilen met aardewerk uit de midden-bronstijd. Deze vondsten duiden aan dat er mogelijks bewoning was in deze periode net buiten het opgravingsterrein.

Greppelstructuur ijzertijd

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: begraafplaatsen, cultusplaatsen, greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vierkante greppelstructuur (18,6x18,6 m). In sommige delen van de greppel zijn paalsporen waargenomen. Dergelijke structuren worden gedateerd in de late ijzertijd en de Romeinse periode en worden geïnterpreteerd als een openluchtheiligdom of een begraafplaats.

Vroegmoderne sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: karrensporen, perceelsgreppels, wegen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Cluster van karrensporen net ten noorden van de enclavegrens, algemeen te dateren in de vroegmoderne periode. Hier liep dus het tracé van een weg. Parallelle greppels die mogelijks een houtwal flankeerden en die dienden ter begrenzing van een perceel, ook gedateerd in de vroegmoderne periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Randweg Baarle II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984209 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.