waarneming

Fluxys Tessenderlo-Diest WP22

archeologisch element
ID
984219
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984219

Beschrijving

Bij de archeologische begeleiding van de aanleg van een aardgasleiding werden in deze zone van het tracé (werkput 22) twee grondsporen waargenomen. Enerzijds werd een greppel aangesneden die parallel loopt aan de huidige perceelsgrens. Daarom werd het spoor geïnterpreteerd als een voormalige perceelsgrens. De datering is onzeker. Anderzijds werd een rechthoekige kuil aangesneden met een houtskoolrijke vulling. Vermoedelijk betreft het een houtskoolmeiler. De datering blijft onduidelijk.


Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Typologie: meilers, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee grondsporen, met name een vermoedelijke houtskoolmeiler en een greppel met onduidelijke datering. Omwille van de oriëntatie van de greppel, parallel aan de huidige percelering, gaat het vermoedelijk om een voormalige perceelsgreppel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fluxys Tessenderlo-Diest WP22 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984219 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.