waarneming

Kloosteraprilstraat

archeologisch element
ID
984222
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984222

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek gebeurde naar aanleiding van de verkaveling en de uitbreiding van het bewoonde oppervlakte in Assenede. Volgens historische kaarten en luchtfoto's is het terrein nooit bebouwd geweest, het diende daarentegen lange tijd als weide en/of akkerland. Uitgesproken verstoorde zones zijn er niet.

In totaal vonden ze er 130 sporen, waarvan 60 procent archeologisch relevant was. De aangesneden sporen zijn waarschijnlijk terug te brengen tot de afbakening en/of afwatering van het terrein. Gezien het aangetroffen vondstmateriaal zijn deze structuren in postmiddeleeuwse tot vrij recente periodes te situeren. Zowel vondstenconcentraties als aanwijzingen van bewoning zijn afwezig. Wel konden ze twee fasen onderscheidden in het grachtensysteem. Enerzijds zagen ze de jongere noordoost-zuidwest georiënteerde grachten en anderzijds de oudere noordwest-zuidoost georiënteerde grachten met haakse tegenhangers.


Auteurs: Galle, Marit; Verdegem, Simon
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente greppels, grachten en vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
75 sporen kunnen als grachten of greppels worden geïnterpreteerd. De sporen centraal in het onderzoeksgebied kunnen perceelgreppels zijn. Het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied is gekenmerkt door de aanwezigheid van een lijnelement dat zich in oostwestelijke richting uitstrekt. Dit is met enige zekerheid toe te schrijven aan een gracht die parallel loopt met de huidige bewoning. Dat zou in verband kunnen staan met de toenmalige dijk.
In grachten 3, 4, 6 en 8 kwamen zes grachten aan het licht met een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie. Deze sporen zijn behoorlijk recent. Het is niet uitgesloten dat ook deze als landindeling dienden. Gezien het aangetroffen vondstmateriaal zijn deze structuren in postmiddeleeuwse tot vrij recente periodes te situeren.
Het vondstenensemble lijkt op het eerste zicht slechts een beperkte ouderdom te hebben. In de opvulling van spoor 7 troffen ze industrieel wit en porselein aardewerk aan. Spoor 33 bracht bouwmaterialen in de vorm van baksteenfragmenten aan het licht, en spoor 35 bevatte fragmenten van Westerwald aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kloosteraprilstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984222 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.