waarneming

Graaf Karel de Goedelaan

archeologisch element
ID
984263
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984263

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3726
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwbouwproject werd een deel van het projectterrein onderworpen aan een archeologische opgraving, volgend op een archeologische prospectie.

De sporen aangetroffen tijdens de prospectie zijn kuilen uit de late middeleeuwen, 18de-19de eeuwse hoeve en afvalkuilen, en een 19de-20ste eeuwse begraafplaats. Ondanks het grote potentieel zijn sporen uit de Romeinse periode of ijzertijd niet aangetroffen. 

Bij het archeologisch vervolgonderzoek kwamen voornamelijk menselijke begravingen aan het licht. In totaal werden 217 individuen opgegraven. Daarnaast werden twee knekelputten, een grafkelder en een kerkhofmuur geregistreerd. De individuen waren bijna allemaal volwassen en lagen begraven in twee verschillende richtingen: west-oost (en oost-west) volgens de christelijke traditie in maar liefst vijf verschillende niveaus aan begravingen en noord-zuid (en zuid-noord) parallel aan de kerkhofmuur in maximaal 2 begravingsniveaus. Waarschijnlijk zijn enkele west-oost en oost-west begravingen geruimd om plaats te maken voor de noord-zuid en zuid-noord begravingen, wat heeft geresulteerd in tussenliggende knekelkuilen. Er werden weinig artefacten aangetroffen, vooral wat kistbeslag en plastieken knoopjes, wat alle begravingen dateert aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Een 34-tal skeletten werd voor verder onderzoek geselecteerd. 


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Galle, Marit; Pijpelink, April; Bot, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

18de - 19de-eeuwse hoeve en afvalkuilen

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: afvalkuilen, bouwmaterialen, hoeven, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een groot deel van de sporen gevonden tijdens de prospectie zijn 18de-19de-eeuwse muurstructuren en grondsporen uit zone 1. De muurstructuren kunnen worden toegeschreven aan de hoeve die op kaartmateriaal voorkomt vanaf 1755. Op basis van het mortelgebruik konden enkele recentere funderingen worden herkend. De bewaringstoestand van de muurstructuren was slecht. Op sommige plaatsen waren de funderingen maar twee bakstenen diep bewaard. vermoedelijk werden de funderingen van de hoeve in de Tweede Wereldoorlog in puin geschoten. Rond de funderingen van de hoeve werden enkele kuilen waargenomen, het gaat mogelijk om afvalkuilen.

Laatmiddeleeuwse kuilen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele kuilen die door prospectie aan het licht kwamen, kunnen op basis van het aardewerk in de late middeleeuwen worden geplaats. De functie van deze kuilen blijft alsnog onduidelijk. waarschijnlijk werden de kuilen gegraven om het zand te winnen.

Moderne begraafplaats

Datering: eerste helft 20ste eeuw, tweede helft 19de eeuw
Typologie: grafkelders, inhumatiegraven, kerkhoven, muurresten, ossuaria, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), hout, zink
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Begraafplaats met de inhumatiegraven van minstens 217 individuen. De meeste begravingen waren west-oost georiënteerd, maar ook afwijkende begravingen kwamen voor. De meeste individuen werden begraven in een houten kist die in verschillende gevallen goed bewaard was. Bij sommige individuen zijn er bovendien indicaties dat ze in een lijkwade waren gewikkeld. Ook vier zinken kisten werden aangetroffen. Bijgiften kwamen voor in de vorm van kunststoffen kralen (vermoedelijk van gebedssnoeren) en kruisbeelden.
Verder zijn minstens twee knekelputten aangetroffen en een grafkelder. In de knekelputten werd naast menselijk botmateriaal ook (vroeg)modern aardewerk waargenomen, met name roodbakkend aardewerk met loodglazuur en industrieel wit aardewerk. De grafkelder was opgebouwd uit bakstenen en cement. Tenslotte werden ook restanten van de 19de-eeuwse kerkhofmuur geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Graaf Karel de Goedelaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984263 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.