waarneming

Meerhoutstraat

archeologisch element
ID
984273
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984273

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein voornamelijk natuurlijke sporen aanwezig zijn en sporen uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan de recente landbewerking en landindeling. Daarnaast werden de restanten van een 19de -eeuwse hoeve aangetroffen die gekend was van historisch kaart- en beeldmateriaal. Er werden relevante archeologische vondsten gedaan in de buurt van de historische bebouwing. Het meeste materiaal dateert van het einde van de 19de tot het begin van de 20ste eeuw.

Verder dient vermeld te worden dat een mogelijke houtskoolmeiler werd aangetroffen in het noordwesten van het onderzoeksgebied. Het spoor werd onderzocht en bemonsterd. 

Tot slot werd nog een perceelsgreppel ontdekt in het noorden van het onderzoeksgebied die niet terug te vinden is op historische kaarten. Gezien zijn voorkomen is hij vermoedelijk ook niet ouder dan de middeleeuwen. 


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Perceelsgreppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

houtskoolmeiler

Typologie: meilers
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meerhoutstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984273 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.