waarneming

Burchtstraat 46-48

archeologisch element
ID
984279
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984279

Beschrijving

Naar aanleiding van een gepland nieuwbouwproject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven en -putten uitgevoerd op het projectterrein. Hierbij kwamen sporen van menselijke activiteit aan het licht uit drie fasen vanaf de 14de tot in de 20ste eeuw.

De eerste fase betreft vol- tot laatmiddeleeuwse ophogingslagen waaruit grijs en hoogversierd aardewerk werd gerecupereerd. De volgende fase bevindt zich in de 17de en 18de eeuw en wordt voornamelijk gekenmerkt door ophogings- en puinlagen. Ook verschillende vloer- en muurresten werden in deze lagen aangetroffen en kunnen daarom in dezelfde periode gedateerd worden. Andere, meer recente restanten van bebouwing houden vermoedelijk verband met de meest recente bouwfasen van het O.L.V-hospitaal (19de en 20ste eeuw). Dit hospitaal gaat terug tot in de 13de, maar uit deze eerdere bouwfasen zijn geen sporen of structuren teruggevonden. 


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Klinkenborg, Sigrid; Cherretté, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuwse ophogingslaag

Datering: 14de eeuw
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ophogingslagen onder de vloer van een 17de-18de-eeuwse kelder. In de lagen werd steengoed en hoogversierd aardewerk gevonden, waardoor de lagen vanaf de 14de eeuw kunnen worden gedateerd, alsook een afvoerbuis gemaakt uit dakpannen.

Moderne sporen en structuren

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten, vloeren, werktuigen, ziekenhuizen
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van vloeren en kelder- en funderingsmuren te relateren aan de meest recente bouwfasen van het O.L.V.-hospitaal (19de en 20ste eeuw). Uit deze structuren komen verschillende glazen vondsten, waaronder een proefbuisje en een koortsthermometer.

Vroegmoderne sporen en structuren

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: afvalkuilen, infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten, ophogingslagen, recreatieve objecten, rivierdeposities, vaatwerk, vloeren, ziekenhuizen
Materiaal: faience, majolica, pijpaarde, rood aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Opeenvolging van verschillende postmiddeleeuwse ophogingslagen. Daaronder liggen natuurlijke alluviale lagen die sterk afhellen in de richting van de Dender. In de ophogingslagen werden restanten van bakstenen muren aangetroffen, waarschijnlijk uit de 18de eeuw. De muurresten behoren tot minstens drie verschillende gebouwen, waarbij het voormalige O.L.V.-hospitaal. Ook de fundering van de omheiningsmuur van het hospitaaldomein werden aangesneden. Van een ander gebouw werd de kelder met bewaarde trap en vloer opgegraven.
Sterk gefragmenteerde, losse aardewerkvondsten in de postmiddeleeuwse ophogingslagen: lokaal roodbakkend aardewerk met loodglazuur, lokaal witbakkend aardewerk, majolica, faience, faience fine en steengoed; ook tabakspijpen in pijpaarde.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ninove

  • Is deel van
    Onze-Lieve-Vrouwhospitaal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burchtstraat 46-48 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984279 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.