waarneming

Kapelleriestraat 34-36

archeologisch element
ID
984301
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984301

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10457
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Dit proefsleuvenonderzoek is naar aanleiding van de verkaveling van de gronden. 

Binnen het plangebied werd een Ldc-bodem aangetroffen. Dit is een matig natte tot matig gleyige zandleembodem met verbrokkelde/gevlekte Bt-horizont.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de archeologisch relevante afzettingen onderzocht op sporen en vondsten. Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Er werden geen vondsten aangetroffen en geen stalen ingezameld. Binnen het plangebied werd geen archeologische vindplaats aangesneden.


Auteurs: Galle, Marit; Van Kerkhoven, Inne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapelleriestraat 34-36 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984301 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.