waarneming

Kattenbos

archeologisch element
ID
984311
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984311

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek te Lommel Kattenbos leverde geen goed bewaarde, waardevolle archeologische vindplaatsen op. Buiten een geïsoleerde paalkuil, werden er voornamelijk recente verstoringen en natuurlijke sporen aangesneden. Wel opvallend is het greppelsysteem dat aan het licht kwam. Dit kan in verband worden gebracht met de heideontginningen die in en rondom Lommel hebben plaatsgevonden in de 18de en 19de eeuw. Deze heideontginningen hadden als doel de arme heidegronden om te zetten naar bruikbare/cultiveerbare graslanden en akkers. Om dit te bereiken legde men greppelsystemen aan die in verbinding stonden met een grotere waterloop, zodoende kon men de arme heidegronden bevloeien/wateren en ontstonden vloeiweiden.


Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppelsysteem

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, greppels, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Systeem van greppels die dienden ter bewatering van het terrein toen het in de 18de of 19de eeuw als landbouwgrond in gebruik werd genomen. Ter hoogte van een onderbreking in een van de greppels werd een cluster van paalkuilen waargenomen. Uit de greppels werd rood geglazuurd aardewerk, steengoed en industrieel wit aardewerk gerecupereerd.

Paalkuil

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Geïsoleerde paalkuil met onduidelijke datering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kattenbos [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984311 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.