waarneming

Luikersteenweg 98a-98b

archeologisch element
ID
984312
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984312

Beschrijving

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het terrein geen relevante archeologische sites bevat. Er zijn geen vondsten noch natuurwetenschappelijke stalen ingezameld. De nota vermeld wel het vinden van vier nieuwste tijd paalkuilen. 


Auteurs: Galle, Marit; Lees, Tom
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Nieuwste tijd paalkuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen
Materiaal: plastic
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vier vierkante paalkuilen hadden allen een scherp afgelijnde grijsbruine vulling met een bijmenging van houtresten en plastic. De aangetroffen sporen zijn in verband te brengen met een perceelsgrens die zich op deze locatie voordeed en zichtbaar is op topografische kaarten vanaf 1969. Ook de losse grond in de vulling en een bijmenging van plastic wijzen op een recente datering van de paalkuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Luikersteenweg 98a-98b [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984312 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.