waarneming

Blommekens 69

archeologisch element
ID
984314
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984314

Beschrijving

Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven werden enkele sporen en vondsten aangetroffen die verband houden met bewoning en percelering in de 19de eeuw, onder andere verschillende perceelsgreppels, evenals sporen van recente sloop- en uitbraakwerken. 


Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw
Typologie: kuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Fragmenten van grachten gerelateerd aan 19de-eeuwse perceelsgrenzen. Een kuil en een uitbraakspoor, mogelijks gelinkt aan de afbraak van de toenmalige bebouwing in de 19de eeuw. Vondsten in deze sporen omvatten rood geglazuurd en wit industrieel aardewerk, alsook een tabakspijpje.

Recente grondsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kuilen en uitbraaksporen te linken aan recente activiteiten, bijvoorbeeld uitbraaksporen van palen of mazouttanks, met vondsten van 20ste-eeuws aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blommekens 69 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984314 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.