waarneming

Kortrijkstraat

archeologisch element
ID
984328
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984328

Beschrijving

Tijdens een vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven zijn acht sporen aangetroffen en geregistreerd. Hiertoe behoren drie 19de-20ste-eeuwse muren, een ophogingslaag/bouwvoor, en twee laatmiddeleeuwse kuilen. Op basis van vorm en vulling betreft één van deze kuilen vermoedelijk een laatmiddeleeuwse ontginningskuil. Hierin werd grijs gedraaid aardewerk en rood geglazuurd aardewerk aangetroffen (14de-15de eeuw). De muren zijn op basis van vondsten en stratigrafie te relateren aan 19de- of 20ste-eeuwse historische bebouwing, voorafgaand aan de recentere 20ste-eeuwse bebouwing. Voor deze periode staat de historische bebouwing echter reeds goed aangeduid op het historisch kaartmateriaal. Verder kwamen er verschillende recente, antropogene verstoringen aan het licht. Deze recente ingrepen, ook duidelijk in de aanwezigheid van veel nutsputten en kelders, blijkt ook heel wat verstoring met zich mee gebracht te hebben, waardoor oudere resten van (pre-19de-eeuwse) historische bebouwing mogelijks verdwenen zijn.


Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Late middeleeuwen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: extractiekuilen, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele kuilen, waarvaan één mogelijks een ontginningskuil, waaruit grijs en roodbakkend aardewerk uit de 14de-15de eeuw werd gerecupereerd.

Nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van (funderingen van) bakstenen muren te linken aan 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kortrijkstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984328 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.