waarneming

Mijnwerkersstraat 14

archeologisch element
ID
984347
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984347

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd op het projectterrein een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Er werden enkele verstoringen opgemeten. Daarnaast werden nog enkele muurresten en verstoringen aangetroffen die te relateren waren aan de voormalige en afgebroken bebouwing op het terrein. Concluderend werden geen nederzettingssporen aangetroffen, noch sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten. Er werden geen vondsten gedaan die de aanwezigheid van een archeologische vindplaats doen vermoeden.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Nuyts, Timothy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mijnwerkersstraat 14 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984347 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.