waarneming

Henri Dunantstraat

archeologisch element
ID
984348
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984348

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8111
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek werd aangetoond dat een proefsleuvenonderzoek de meest geschikte methode was om het eventueel bewaarde archeologische archief in kaart te brengen en te registreren. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 14 kuilen, 1 muur, 3 greppelsegmenten en 4 bomkraters aangetroffen. De meerwaarde van de aangetroffen sporen en vondsten was echter beperkt daarnaast werden de aangetroffen sporen ook integraal opgegraven tijdens het proefsleuvenonderzoek waardoor er geen resterend archeologisch potentieel is.

 


Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Subrecente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bomkraters, greppels, kuilen, muurresten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Henri Dunantstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984348 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.