waarneming

Melseledijk

archeologisch element
ID
984362
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984362

Beschrijving

Het onderzoek leverde slechts een beperkt aantal vondsten op. De meeste hiervan waren afkomstig uit doorsnijdingen die ten vroegste in de late middeleeuwen gedateerd kunnen worden. In het noordelijke deel werd echter een uniforme opbouw aangetroffen. Op basis van het aardewerk dat in enkele lagen aangetroffen werd, kon de oudste fase van de Melseledijk gedateerd worden tussen de 10de en 12de eeuw. Dit is aanzienlijk ouder dan de oudste gekende historische vermelding, die pas uit de 14de eeuw dateert. De werfopvolging levert dan ook belangrijke informatie op aangaande de historiek van de dijken op de linker Scheldeoever.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Dijk

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: dijken
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Melseledijk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984362 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.