waarneming

Rijksweg 8-10

archeologisch element
ID
984373
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984373

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd op het projectterrein. In het onderzochte gebied werden in totaal 51 spoornummers uitgedeeld. Hiervan zijn 8 spoornummers omwille van vulling en/of vorm geïnterpreteerd als onderdeel van natuurlijke lagen, cultuurlagen en ophogingslagen. De 43 overige spoornummers hebben hoofdzakelijk betrekking op antropogene ingravingen uit de periode van de late middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd. Er zijn vooral greppelvullingen aangetroffen. Van enkele vullingen is het onduidelijk of het greppelvullingen betreft of opvullingen van een natuurlijke laagte. Verder zijn kuilen en/of paalkuilen aangetroffen en komen diverse recente verstoringen voor.

In het uiterste zuiden van het gebied is een cluster van 9 kuilen aangetroffen die op basis van de vondsten algemeen gedateerd worden dan de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd. De kuilencluster maakt mogelijk deel uit van een erf uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Op diverse historische kaarten uit de 18de eeuw staat in de omgeving van deze cluster bebouwing aangegeven. Deze bebouwing kan in relatie staan met het nabijgelegen hof Echelpoel maar ook een oudere oorsprong hebben.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Keijers, Danny
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: cultuurlagen, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, ophogingslagen, paalkuilen, perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende greppelssystemen die mogelijks teruggaan tot de volle/late middeleeuwen en in de loop van de nieuwe en/of nieuwste tijd zijn gedempt, afgaande op het aardewerk in de vulling (industrieel wit, geglazuurd roodbakkend aardewerk...). Kuilen met onduidelijke functie die breed gedateerd kunnen worden van de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd. Cluster van paalkuilen, mogelijks deel van een structuur uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijksweg 8-10 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984373 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.