waarneming

Hof-ten-Berglaan 8

archeologisch element
ID
984381
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984381

Beschrijving

Er werden slechts op één plaats vondsten aangetroffen tijdens het onderzoek. Het betreft zes fragmenten van een donkergrijze aardewerken dakpan die onderin spoor S2 gesitueerd was. We dateren de vondst in de nieuwste tijd

In totaal zijn 28 sporen geregistreerd, waarvan drie restanten van tuinarchitectuur, twee paalsporen, drie kuilen, een greppel, 13 resten van verstoringen en zes natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte tussen de 35 en 49 cm onder het maaiveld. De meeste sporen waren op het uiterste zuidwesten van het terrein gesitueerd.


Auteurs: Galle, Marit; Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporen S12, S17 en S18 worden geïnterpreteerd als kuilen. Kuilen S12 en S17 zijn onregelmatig van vorm. Kuil S18 vertoonde een rechthoekige verstoring aan het vlak. De kuilen zijn donkergrijs van kleur met gele vlekken in de vulling. Net als paalspoor S13 kennen deze sporen een losse vulling waardoor ook deze sporen een jonge datering in de nieuwste tijd kennen.

Resten van tuinarchitectuur

Datering: eerste kwart 19de eeuw, tweede helft 18de eeuw
Typologie: paalsporen, tuinen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ter hoogte van werkputten 5 en 6 werden enkele sporen aangetroffen die in verband staan tot de tuinaanleg fase op het terrein. Het spoor kent aan beide uiteinden enkele verdiepingen die geïnterpreteerd worden als geheide paalsporen die de grens vormen met het spoor. De sporen wordt geïnterpreteerd als een wandellaan in de pleziertuin. Deze pleziertuin werd aangelegd na de verkoop van het Hof-ten-Berg door Francois Augustin aan Philip Ghislain Snoy in 1777. De wandellaan is zichtbaar op grondplannen van het hof uit 1779 en 1807.

Verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden er 13 verstoringen aangetroffen tijdens het proefsleuven onderzoek. S4 is een recent grondspoor dat een buis bevatte en dat behoort tot de afwateringsinfrastructuur van de school. Spoor S23 is een vergelijkbaar spoor en bevatte een waterleiding die verbonden was met een brandkraan die naast werkput 6 gesitueerd is. Spoor S15 is een strook stabilisé die doorheen werkput 6 liep. In deze stabilisé waren enkele drainagebuizen aanwezig.
Spoor S16 bestaat uit vier poeren uit baksteen. De poeren bestaan uit kleine bakstenen met cementmortel en kennen dus een datering in de nieuwste tijd. Eens geprojecteerd op een luchtfoto uit 1971 lijken de poeren misschien overeen te komen met een gebouw. Alleszins wijzen ze er op dat er in de nieuwste tijd een constructie gestaan heeft.
Sporen S19 en S25 t.e.m. S28 zijn recente verstoringen met een losse vulling en inclusies zoals baksteenpuin en metaalfragmenten. Deze sporen dateren ook uit de nieuwste tijd.
Tot slot zijn sporen S1, S2, S4 en S6 te interpreteren als verstoorde zones.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hof-ten-Berglaan 8 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984381 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.