waarneming

Waregemstraat (fase1)

archeologisch element
ID
984383
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984383

Beschrijving

Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven in het kader van een archeologienotatraject werden drie postmiddeleeuwse greppels gevonden, alsook een aantal recente ploegsporen en een natuurlijk spoor. De drie postmiddeleeuwse greppels situeren zich op een relatief grote afstand van elkaar en hebben daarenboven een geïsoleerd voorkomen. De sporen kunnen dus niet als deel van een grotere structuur gezien worden. Daarnaast werden geen andere grondsporen tussen deze greppels aangetroffen. Vermoedelijk kunnen deze greppels geïnterpreteerd worden als perceelgreppels en off-site fenomenen. Naast de drie greppels werden geen andere archeologische indicatoren aangetroffen.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; De Jaeger, Chantal
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie greppels waarvan de oriëntatie overeenkomt met de huidige perceelsgrenzen. In de vulling werd 17de-eeuws aardewerk gevonden. Het betreft waarschijnlijk postmiddeleeuwse perceelsgreppels.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waregemstraat (fase1) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984383 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.