waarneming

Watertorenstraat

archeologisch element
ID
984385
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984385

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8375
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek geeft aan dat er steeds sprake is van een A-C bodemopbouw. De verwachte humus A-horizont werd aangetroffen en bestaat eerder uit zand dan uit lemig zand.

Er werden vijf vondsten geregistreerd tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het gaat telkens om aanlegvondsten zonder gerelateerde sporen. De vondsten werden centraal op het terrein aangetroffen, verspreid over de verschillende sleuven. Het gaat om fragmenten handgevormd aardewerk. De datering van deze vondsten is onduidelijk door het ontbreken van diagnostische kenmerken. Het gevonden handgevormd aardewerk dateert vermoedelijk uit de metaaltijden of de Romeinse tijd. De vondsten bevindt zich in een goede staat. Indien de vondsten in een stabiele omgeving bewaard worden, is geen bijkomende conservatie nodig.

Er werden slechts één paalspoor en 12 kuilen gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek. De sporen hadden een duidelijke aflijning en worden gedateerd in de nieuwste tijd.


Auteurs: Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Handgevormd aardewerk

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Watertorenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984385 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.