waarneming

Hendrieken Voort

archeologisch element
ID
984390
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984390

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8376
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden twee verschillende bodemopbouwen [sic] vastgesteld, namelijk Ap-C en Ap-Colluvium-C.

In zone 1 werden twee proefputten gemaakt ter hoogte van de historische Sint-Lambertuskerk. Op 0,7 m -mv bevond zich een ouder wegniveau. Tussen het einde van de 18de eeuw en het midden van de 20ste eeuw vonden grootschalige aanpassingen en afgravingen plaats binnen deze zone, waarmee dit ouder wegniveau verbonden wordt. Er werden geen structuren van het voormalig kerkgebouw, noch begravingen aangetroffen.
In zone 2 en 3 vond een proefsleuvenonderzoek plaats. Er werden geen archeologisch waardevolle sporen aangetroffen waardoor ook hier verder onderzoek niet vereist is.
In zone 4 tenslotte, ter hoogte van de Romeinse Kassei, werd de (onder)fundering van een antiek rijbaanelement vastgesteld. Verder onderzoek in deze zone biedt potentieel op kennisvermeerdering algemeen betreffende Romeinse wegen, specifiek betreffende de weg tussen Tongeren en Tienen ter hoogte van Borgloon.


Auteurs: Willems, Mark; Vander Cruyssen, Margot
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: wegen
Gebeurtenis:

Romeinse weg

Datering: Romeinse tijd
Typologie: wegen
Thema: Romeinse wegen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hendrieken Voort [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984390 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.