waarneming

Apostelhuizen 24

archeologisch element
ID
984392
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984392

Beschrijving

Het onderzoek is naar aanleiding van de sloop van het bestaande gebouw, en de bouw van een nieuw gemeenschapshuis te Apostelhuizen 24. 

Uit het terreinonderzoek betreffende de kelders kon worden vastgesteld dat de volledige kelder uit de bouwfase van de gebouwvleugel in 1965 stamt. 

Tijdens het proefputtenonderzoek werd slechts één archeologisch spoor aangetroffen in de vorm van een beperkt bewaard gebleven restant van een bakstenen fundering en uitbraakspoor aangetroffen in werkput 2 (spoor 1 en 2) in het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. De uitbraak van het muurwerk spoor leverde als enige vondsten op. Het betreft een drietal 16de-eeuwse aardewerkfragmenten.


Auteurs: Galle, Marit; Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kelder

Datering: na WO II
Typologie: kelders
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het vlakke plafond bleek volledig te bestaan uit een recent zogenaamde Staltonplafond. Dit is een systeem bestaande uit geprefabriceerde voorgespannen betonnen balken met een onderkant van gebakken aarde, in combinatie met vulpotten van gebakken aarde en een gegoten dekvloer met druklaag. De volledige kelder stamt uit de bouwfase van de gebouwvleugel in 1965.

Muurwerkspoor met postmiddeleeuws aardewerk

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, geglazuurd aardewerk, rood aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het proefputtenonderzoek leverde enkel in werkput 2, in het uiterst zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, een tweetal bakstenen funderingsresten op, die met éénzelfde bakstenen constructie in verband kunnen worden gebracht. Van de constructie bleef enkel een gedeelte van een hoekverband bewaard met risaliet. Het overige muurwerk bleek grondig uitgebroken. Het hoekverband vormt de aanzet tot een noordelijk verlopende muur en een muur met kerend verloop in westelijke richting. Beide muuraanzetten hebben een dikte van 2,5 stenen (ca. 0,60m). Het restant heeft nog maximaal 6 steenlagen gemetseld in traditioneel verband met een donker- tot bruinrode veldovensteen van 25x11-11,5x6-6,5cm gebonden met een vrij zachte beige-gele kalkmortel met duidelijke inclusies van kalk. Op basis van de gebruikte baksteen kan de constructie algemeen gedateerd worden in de volle 15de tot eerste helft van de 16de eeuw. Ook de in de uitbraak aangetroffen aardewerkvondsten kunnen algemeen in de 16de eeuw gedateerd worden: meer bepaald een randfragment van een bord in lokaal/regionaal roodgebakken aardewerk met zoutglazuur, een bodemfragment van een kan in roodgebakken aardewerk en een bodemfragment van een kan/kruik in Rijnlands steengoed met uitgeknepen standring en bruingekleurd zoutglazuur. Op basis van de technische kenmerken kan deze laatste toegeschreven worden aan de productieregio van Raeren.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Apostelhuizen 24 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984392 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.