waarneming

Duinenstraat II

archeologisch element
ID
984405
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984405

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden vijf afzonderlijk spoornummers gebruikt voor de registratie van archeologische sporen. Er werd ook een natuurlijk spoor ingemeten. De overige vaststellingen waren recent van datering. Ze bestonden uit leidingen, drainagebuizen, opgevulde uitgravingen en allerlei restanten van de infrastructuur van de voormalige campings.

Het grootste deel van het materiaal kan gedateerd worden in de periode tussen het einde van de 19de eeuw en het midden van de 20ste eeuw.

Auteurs: Vanhercke, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bakstenen (late vroegmoderne-moderne tijd)

Datering: 18de eeuw, nieuwste tijd, tweede helft 17de eeuw
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het keramisch bouwmateriaal bestaat uit twee volledige bakstenen die uit de muur werden gerecupereerd. Het gaat om gele bakstenen met grijze mortelresten. De afmetingen bedragen 22cm (l) x 10cm (b) x 7,5cm (h). Een ruwe datering op basis van deze afmetingen valt voor Raversijde in de late vroegmoderne tot moderne periode.

Structuren (19de-20ste eeuw)

Datering: WO I, WO II
Typologie: bevestigingselementen, bouwmaterialen, gebouwen en structuren, muurresten, opslagplaatsen, vaatwerk, versieringsonderdelen van voorwerpen, vloeren
Materiaal: aardewerk, beton, glas, ijzer, metaal, rood aardewerk
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog, Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd op ca. 50cm onder het maaiveld een betonnen constructie aangetroffen.
Het centrale deel van de constructie bestaat uit een aaneengesloten ruimte.
Net ten noorden van deze betonnen constructie bevinden zich de restanten van een tweede, deels bewaarde, structuur die opgebouwd is uit gele baksteen. Alle materiaalcategorieën wijzen op de 20ste-eeuwse activiteiten op het terrein, die voor een groot deel kaderen binnen beide Wereldoorlogen. Enkel de bakstenen zijn vermoedelijk iets ouder.
Het aardewerk bestaat uit fragmenten van twee cilindrische potjes.
Het glas wordt vertegenwoordigd door zeven volledige flessen, één fles met afgebroken hals en één andere, daterend eind 19de – begin 20ste eeuw.
Onder de metaalvondsten kunnen enkele objecten onderscheiden worden. Zo werd er een bundel ijzerdraad aangetroffen, twee muurankers, enkele wielbeslagen en een ijzeren ring met diameter 13cm waarvan de functie niet gekend is. Ten slotte werd ook een jerrycan van Amerikaanse makelij uit WO II gevonden.


Relaties

 • Is deel van
  Domein Raversijde met Memoriaal Prins Karel en Atlantikwall

 • Is gerelateerd aan
  Duinenstraat

 • Is gerelateerd aan
  Duinenstraat - Zeedijk I

 • Is gerelateerd aan
  Duitse bunker Batterij Antwerpen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinenstraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984405 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.